Tuesday, December 5, 2023

79-Year-Old Filipino-American Achieves Goal Of Traveling Around The World

Wala kayo sa lola ko! Isang senior citizen ang naging inspiration sa karamihan matapos niya bisitahin ang kanyang ika-193 na bansa upang matupad ang kanyang pangarap na makapag-travel sa buong mundo.

- Advertisement (970x250 Desktop) -

- Advertisement (970x250 Desktop) -

- Advertisement (970x250 Desktop) -

- Advertisement (970x250 Desktop) -